Hwb Cymorth Cymunedol CGGC

Mae Hyb Cymorth Cymunedol CGGC yn gam cadarnhaol ac arwyddocaol i sicrhau bod trigolion Conwy yn cael mynediad ystyrlon i wybodaeth, arweiniad a chefnogaeth ymarferol gan ddarparwyr dibynadwy ledled yr ardal.

Parhau i Ddarllen

Cael eich pàs COVID y GIG

Sut i gael Tocyn COVID y GIG i brofi eich bod wedi'ch brechu rhag COVID-19 neu wedi profi'n negyddol.  Gellir gweld manylion sut i gael eich Tocyn COVID naill ai ar-lein neu fersiwn bapur yma

Parhau i Ddarllen

Rhaglen Arloesi Gofal wedi'i Gynllunio

Cyllid a chefnogaeth i ddatblygu, cymhwyso a phrofi dulliau arloesol i helpu trawsnewid gwasanaethau gofal wedi’i gynllunio yng Nghymru. A oes gennych syniad a allai wneud gwahaniaeth cadarnhaol i lwybrau gofal wedi’i gynllunio, neu a allai helpu...

Parhau i Ddarllen

Newyddion da i Grwpiau Gwirfoddol Lleol

ydyn ni’n gwybod bod codi arian yn ymdrech gyson i grwpiau cymunedol ledled Conwy. Mae Loto Lwcus wedi cael ei sefydlu i helpu sefydliadau a chlybiau lleol i godi arian y mae ei wir angen. Gan weithio gyda Gatherwell Cyf., rydyn ni wedi sefydlu'r loteri...

Parhau i Ddarllen

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397