Amdani – prosiect gwirfoddoli Spirit of 2012

Rydym yn croesawu Jasmine Pilling i swydd Rheolwr Rhaglen Gwirfoddoli Amdani. Daw Jasmine â phrofiad helaeth o ymwneud â gwirfoddolwyr a rheoli trwy ei chyfnodau gyda CAIS ac yn ddiweddarach Creu Menter o fewn prosiect Gweithio gyda Theuluoedd trwy...

Parhau i Ddarllen

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397