Dathlu Gwirfoddoli yng Nghonwy, dydd Gwener 4ydd Rhagfyr

Dewch i Ymuno â ni ddydd Gwener 4ydd Rhagfyr, 10 am tan hanner dydd ar Zoom ar gyfer ein Digwyddiad Dathlu Gwirfoddoli yng Nghonwy! Dathlu cyfraniadau gwerthfawr ein gwirfoddolwyr a'n sefydliadau  Clywed am ddetholiad o enghreifftiau o sut mae rhai sefydliadau wedi addasu eu harferion yn...

Parhau i Ddarllen

Pecyn adnoddau curwch ffliw

Mae'r rhaglen frechu ffliw genedlaethol bellach wedi'i lansio a bydd yn rhedeg rhwng Medi 2020 a Mawrth 2021. Cynigir brechiad ffliw am ddim i fwy o bobl bob blwyddyn ac mae'n bwysig eu bod yn gwybod am hyn ac yn cael eu hannog i dderbyn eu brechiad am ddim. Mae'r prif grwpiau a fydd yn cael cynnig...

Parhau i Ddarllen

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397