Hyfforddiant CGGC "Rôl y Trysorydd"

Dydd Mercher 7fed Gorffennaf 2021, 10am - hanner dydd ar “Zoom”. paratoi cyllidebau delio â thrafodion ariannol adrodd yn ôl ar sefyllfaoeddariannol delio â chyfrifon blynyddol I archebu'ch lle ewch I cvscconwy.eventbrite.co.uk ac fe anfonwn...

Parhau i Ddarllen

Diweddariad Gwybodaeth Diogelu

Ymunwch â ni ar gyfer ein Diweddariad Gwybodaeth Diogelu CGGC rhithwir diweddaraf ddydd Mercher 23ain Mehefin @ 10.30am. Siaradwr gwadd: Emma Waldron, Rheolwr Caffael a Llywodraethu gyda'r WCVA sydd wedi bod yn allweddol wrth ddiweddaru cyfarwyddyd...

Parhau i Ddarllen

Uned Asesu Preswyl Plant

Bydd y rhai a fynychodd ein cyfarfod Rhwydwaith Iechyd a Lles ym mis Mawrth wedi clywed am yr Uned Asesu Preswyl Plant arloesol sy'n cael ei hadeiladu ym Mae Colwyn.  Mae'r uned newydd, a fydd yn cael ei henwi Bwthyn y Ddôl, yn cael ei hadeiladu...

Parhau i Ddarllen

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397