Cronfa Fferm Wynt Coedwig Clocaenog

ClocaenogMae Fferm Wynt Coedwig Clocaenog yn un o’r ffermydd gwynt mwyaf ar y tir ac mae’r cynllun yn berchen i RWE. Maent yn hurio’r tir oddiwrth Llywodraeth Cymru ac mae’n cael ei reoli gan Gyfoeth Naturiol Cymru.

Mae gan y prosiect 96MW 27 tyrbin gwynt yn y goedwig sydd hefo’r capasiti i gynhyrchu trydan i oddeutu 63,800 o dai yn y DU yn flynyddol.

Fel rhan o’r prosiect mi fydd buddsoddiad o £19miliwn dros gyfnod o 25 mlynedd I ardaloedd sydd o fewn yr ardal budd o fewn siroedd Conwy a Dinbych.

Cofiwch gadw golwg ar y dudalen yma am wybodaeth ynglŷn â phryd fydd y gronfa yn agor. 

Swydd Newydd - Cynorthwyydd Gweinyddol

Cyfle arbennig i unigolyn brwdfrydig ymuno â thîm grantiau CGGC. Mae Cronfa Fferm Wynt Coedwig Clocaenog yn rhaglen grantiau mawr, newydd a chyffrous yn ardaloedd gwledig siroedd Conwy a Dinbych.

Cysylltwch gydag Esyllt am sgwrs anffurfiol a mwy o wybodaeth: 

01492 523855

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Hysbyseb

Swydd Ddisgrifiad - Cynorthwyydd Gweinyddol

Ffurflen Gais

Newyddlen Haf 2020

Newyddlen cronfa ymateb i COVID19 Fferm Wynt Coedwig Clocaenog

Newyddlen Haf 

3

Cronfa Adfer Covid-19 Fferm Wynt Coedwig Clocaenog

2

Canllawiau

Map o'r ardal budd

Am ragor o wybodaeth am y gronfa cysylltwch: 

Ebost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Ffôn: 01492 523855

map

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397