Newyddion Cyllido

Gweler isod am fanylion y cyllid argyfwng cefnogi COVID 19 sy’n cael ei weinyddu gan CGGC:

Newyddlen Cyllido Haf 2020

Newyddien

Cronfa Gymunedol Gwynt y Môr Ymateb i Covid 19

Canllawiau

gym cym final

 

Cronfa Gymunedol Clocaenog  Ymateb i Covid 19

Canllawiau

Cronfa Argyfwng y Sector Gwirfoddol (VSEF)

Cliciwch yma i weld yr arian sydd wedi’i ddyfarnu hyd yma

Am wybodaeth a chyfarwyddyd diweddar ar y ffynonellau eraill o arian argyfwng a chyllid cyffredinol tymor hwy, ewch i www.funding.wales neu cysylltwch â Sabina Dunkling ar 01492 523843 neu Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397