Hyfforddiant a Digwyddiadau

Os oes gennych ddiddordeb yn mewn unrhyw un o’r digwyddiadau neu sesiynau hyfforddiant mae CGGC wedi'u trefnu, neu'n awyddus i weld hyfforddiant neu ddigwyddiad arbennig yn cael ei drefnu, cysylltwch â Gymorth Cymunedol a Gwirfoddol Conwy (CGGC)

.

I weld ein holl ddigwyddiadau a hyffordiant sydd ar ddod gweler isod neu ewch yn uniongyrchoi i dudalen we Eventbrite  - https://cvscconwy.eventbrite.co.uk i archebu'ch lle.


Dyma hyforddiant a digwyddiadau sydd wedi eu trefnu ar gyfer y misoedd nesaf....

Gweithdy Atgyfeirio/ Gwahardd y DBS - May 19ain 2021 9:30am - 11:00am

Mae CGGC yn falch iawn o groesawu Carol Eland, Swyddog Allgymorth Diogelu Rhanbarthol y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (Cymru), a fydd yn cyflwyno 2 sesiwn i ni ar y pynciau canlynol

Gwahardd – 19eg Mai 2021

Ymunwch â ni i sicrhau eich bod yn cael yr wybodaeth ddiweddaraf yn llawn ac yn –

- Deall pa arferion recriwtio diogel y gellir eu sefydlu ac y gall archwiliadau'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd fod yn rhan ohonynt.

- Bod â dealltwriaeth glir o ganlyniadau peidio â gwneud atgyfeiriadau gwahardd priodol, a chanlyniadau cael eich cynnwys ar un neu'r ddwy Restr Wahardd

Gallwch archebu lle ar gyfer naill ai un sesiwn, neu'r ddau, ar Eventbrite, yn cvscconwy.eventbrite.co.uk a byddwn yn anfon y gwahoddiad Zoom atoch chi.

Neu cysylltwch â ni ar 01492 534091 neu Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. i gael mwy o wybodaeth.

Digwyddiad Rhwydweithio i Drefnwyr Gwirfoddolwyr CGGC

"Gadewch i ni ddathlu" gyda CGGC, ar gyfer 'Amser Dweud Diolch' yn ystod ein hamserlen o Ddigwyddiadau drwy gydol Wythnos Gwirfoddolwyr 1af-7fed Mehefin!

I ddechrau'r wythnos, ar fore dydd Mawrth 1af Mehefin, 10.30 – 11.30yb ar Zoom, ymunwch â ni yn ein digwyddiad Rhwydwaith Trefnwyr Gwirfoddolwyr Rhithwir i nodi 37 mlynedd o'r Wythnos Gwirfoddolwyr

Vol week network poster page 001

I archebu'ch lle ewch I cvscconwy.eventbrite.co.uk ac fe anfonwn y ddolen ymunogyda 'zoom' atoch

 
Grantiau Dan Arweiniad Pobl Ifanc Sesiwn Wybodaeth

Eisiau dysgu mwy am y Gronfa Grantiau dan Arweiniad Ieuenctid, a chlywed sut mae prosiectau yn y gorffennol, wedi'u cyllido gan yr arian hwn, wedi bod o fudd i'r gwirfoddolwyr ifanc? Os oes, archebwch i fynychu'r Digwyddiad Gwybodaeth am Grantiau dan Arweiniad Ieuenctid fore dydd Iau 3ydd Mehefin, 11yb – 12yp.Vol week YLG info session

I archebu'ch lle ewch icvscconwy.eventbrite.co.uk ac fe anfonwn y ddolen ymunogyda 'zoom' atoch

 
Diweddariad Gwybodaeth Diogelu - 23ain Mehefin 2021 @10:30

June 23 Safeguarding Information Update 1

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397