Hyfforddiant a Digwyddiadau

Os oes gennych ddiddordeb yn mewn unrhyw un o’r digwyddiadau neu sesiynau hyfforddiant mae CGGC wedi'u trefnu, neu'n awyddus i weld hyfforddiant neu ddigwyddiad arbennig yn cael ei drefnu, cysylltwch â Gymorth Cymunedol a Gwirfoddol Conwy (CGGC)

.

I weld ein holl ddigwyddiadau a hyffordiant sydd ar ddod gweler isod neu ewch yn uniongyrchoi i dudalen we Eventbrite  - https://cvscconwy.eventbrite.co.uk i archebu'ch lle.


Dyma hyforddiant a digwyddiadau sydd wedi eu trefnu ar gyfer y misoedd nesaf....

Cyfarfod â Cyllidwr Digwyddiad Ar-lein gyda Sefydliad Bernard Sunley Dydd Iau 20fed Ionawr 2021 11o'r gloch (ar-lein)

Mae Sefydliad Bernard Sunley yn cefnogi Elusennau Cofrestredig yng Nghymru a Lloegr sy'n gweithio i wella ansawdd bywyd a darparu mwy o gyfleoedd i'r ifanc, yr henoed, yr anabl a'r difreintiedig.

Digwyddiad Ymgysylltu a Dylanwadu 02/02/2022
Rhwydwaith Iechyd a Lles Conwy 2022

Os ydych chi'n dymuno mynychu, cysylltwch â Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae cyrsiau hyfforddi ar-lein ychwanegol ar gael ar Hyb Gwybodaeth TSSW ac maent yn cynnwys:

 1. Canllawiau a Throsolwg Ariannol ar Gyfer Ymddiriedolwyr
 2. Cynnwys Pobl Ifanc mewn Vwirfoddoli a Gweithredu Cymdeithasol
 3. Rheolaeth a Chymorth ar gyfer Cwirfoddoli
 4. Cydnabod Gwirfoddolwyr a Mesur Effaith
 5. Deall Gwirfoddoli
 6. Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015
 7. Deddf Llesiant CD (Cymru) 2015: Gwneud penderfyniadau ar gyfer Gwell Yfory
 8. Cyflwyniad i Ddiogelu yn y Sector Gwirfoddol (Cymru)
 9. Rôl y Swyddog Diogelu
 10. Diogelu Cyfrifoldebau i Ymddiriedolwyr – Cyflwyniad
 11. Recriwtio mwy Diogel
 12. Sefydlu system ariannol
 13. Cyllid Ewropeaidd: Themâu Trawsbynciol

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

 • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
 • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397