Hyfforddiant a Digwyddiadau

Os oes gennych ddiddordeb yn mewn unrhyw un o’r digwyddiadau neu sesiynau hyfforddiant mae CGGC wedi'u trefnu, neu'n awyddus i weld hyfforddiant neu ddigwyddiad arbennig yn cael ei drefnu, cysylltwch â Gymorth Cymunedol a Gwirfoddol Conwy (CGGC)

.

I weld ein holl ddigwyddiadau a hyffordiant sydd ar ddod gweler isod neu ewch yn uniongyrchoi i dudalen we Eventbrite  - https://cvscconwy.eventbrite.co.uk i archebu'ch lle.


Mae cyrsiau hyfforddi ar-lein ychwanegol ar gael ar Hyb Gwybodaeth TSSW ac maent yn cynnwys:

 1. Canllawiau a Throsolwg Ariannol ar Gyfer Ymddiriedolwyr
 2. Cynnwys Pobl Ifanc mewn Wirfoddoli a Gweithredu Cymdeithasol
 3. Rheolaeth a Chymorth ar gyfer Cwirfoddoli
 4. Cydnabod Gwirfoddolwyr a Mesur Effaith
 5. Deall Gwirfoddoli
 6. Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015
 7. Deddf Llesiant CD (Cymru) 2015: Gwneud penderfyniadau ar gyfer Gwell Yfory
 8. Cyflwyniad i Ddiogelu yn y Sector Gwirfoddol (Cymru)
 9. Rôl y Swyddog Diogelu
 10. Diogelu Cyfrifoldebau i Ymddiriedolwyr – Cyflwyniad
 11. Recriwtio mwy Diogel
 12. Sefydlu system ariannol
 13. Cyllid Ewropeaidd: Themâu Trawsbynciol

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

 • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
 • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397