Hyfforddiant a Digwyddiadau

Os oes gennych ddiddordeb yn mewn unrhyw un o’r digwyddiadau neu sesiynau hyfforddiant mae CGGC wedi'u trefnu, neu'n awyddus i weld hyfforddiant neu ddigwyddiad arbennig yn cael ei drefnu, cysylltwch â Gymorth Cymunedol a Gwirfoddol Conwy (CGGC)

.

I weld ein holl ddigwyddiadau a hyffordiant sydd ar ddod gweler isod neu ewch yn uniongyrchoi i dudalen we Eventbrite  - https://cvscconwy.eventbrite.co.uk i archebu'ch lle.


Dyma hyforddiant a digwyddiadau sydd wedi eu trefnu ar gyfer y misoedd nesaf....


Mae cyrsiau hyfforddi ar-lein ychwanegol ar gael ar Hyb Gwybodaeth TSSW: https://knowledgehub.cymru/cy/

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397