Cymorth Cymunedol


Mae Hyb Cymorth Cymunedol CGGC yn gam cadarnhaol ac arwyddocaol i sicrhau bod trigolion Conwy yn cael mynediad ystyrlon i wybodaeth, arweiniad a chefnogaeth ymarferol gan ddarparwyr dibynadwy ledled yr ardal.

Bydd staff hyfforddedig a gwybodus CGGC wrth law i gefnogi preswylwyr sy’n dymuno cael gwybodaeth a chymorth ar ystod o faterion sy’n effeithio ar eu lles.

Yma yn CGGC, rydym yn cydnabod y rhwystrau y mae pobl yn eu hwynebu wrth gael mynediad at wybodaeth a chymorth, felly nid yw hwn yn wasanaeth cyfeirio arall eto - rydym yma i helpu. Dim ond un alwad i’n gwasanaeth ffôn pwrpasol sydd ei angen, i ddarganfod yr ystod lawn o wybodaeth, arweiniad a chefnogaeth a gynigir gan y sector gwirfoddol a chymunedol a sut y gall fod o fudd i’ch lles eich hun.

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397