Croeso i Gymorth Cymunedol a Gwirfoddol Conwy (CGGC).

Datblygu, cefnogi a hyrwyddo gweithredu gwirfoddol a chymunedol yn Sir Conwy.

Mae Loto Lwcus yma!!


Ydych chi wedi clywed am Loto Lwcus? Dyma eich loteri codi arian cymunedol ar gyfer achosion da lleol i godi arian hanfodol i gefnogi eu gwaith gwerthfawr yng Nghonwy.

Gall achosion da lleol wneud cais i gael eu gwefan loteri eu hunain a chael llu o ddeunyddiau marchnata i'w cefnogi yn eu hymgais i godi arian. Mae'n gyflym iawn ac yn hawdd cofrestru ac yn bwysicach na hynny, mae'n RHAD AC AM DDIM!

Oes gennych chi blant mewn ysgol neu glwb a allai ddefnyddio’r loteri? Ydych chi'n rhan o glwb neu gymdeithas eich hun neu efallai eich bod yn gwybod am elusen a allai fod yn chwilio am atebion codi arian mwy dibynadwy? Os felly, dywedwch wrthyn nhw am Loto Lwcus a gofynnwch iddyn nhw gysylltu os ydyn nhw eisiau gwybod mwy!

Diweddariad aelodaeth

Yn ystod y cyfnod digynsail a heriol parhaus yma, mae CGGC yma o hyd i’ch cefnogi chi a’ch sefydliad yn llawn. Er mwyn gwneud hyn, byddwn unwaith eto yn ildio ein ffioedd aelodaeth ar gyfer 2021/22 i sicrhau eich bod yn parhau i dderbyn ein gwybodaeth aelodaeth flaenoriaeth, a'r cyfarwyddyd a’r cyfleoedd cyllido, yn gwbl hwylus. 

Felly, yn syml, byddwn yn cario eich aelodaeth drosodd eto, ond rydym yn gofyn i chi anfon eich gwybodaeth gyswllt ddiweddaraf atom ni – fel bod y person cywir wedyn yn gallu rhaeadru’r wybodaeth i bobl eraill yn briodol – a hefyd fel ein bod yn gallu tynnu gyda’n gilydd a chefnogi defnyddwyr ein gwasanaeth hyd eithaf ein gallu.  

Anfonwn ein dymuniadau gorau un atoch chi i gyd gan dîm CGGC – daliwch ati i gymryd ofal a chadwch yn ddiogel.

  • 2 Hex
  • 4 Hex Image 4
  • 6 Hex Image 3
  • 8 Hex Image
  • 10 Hex Image
  • 11 Hex Image
  • 12 Hex Image
  • 13 Hex Image

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397