AMDANOM NI

Croeso i Dîm Gwirfoddoli CGGC!

Os ydych chi eisiau gwirfoddoli neu’n sefydliad sydd eisiau recriwtio gwirfoddolwyr, rydych chi wedi dod i’r lle iawn. Rydyn ni’n adnodd un stop ar gyfer popeth sy’n ymwneud â gwirfoddoli!

Eisiau Gwirfoddoli –

  • Ddim yn siŵr pa fath o wirfoddoli rydych chi eisiau ei wneud?
  • Eisiau profiad perthnasol ar gyfer eich CV?
  • Eisiau cymdeithasu a chael ychydig o hwyl?
  • Angen dysgu sgiliau newydd?
  • Meddwl am newid gyrfa neu eisiau dychwelyd i’r gwaith ar ôl salwch? 

Gwirfoddoli yw’r ateb i chi efallai! Edrychwch ar ein tudalen Eisiau Gwirfoddoli am fwy o syniadau a sut gallwn ni helpu i’ch cyfateb chi i’r cyfle gwirfoddoli priodol.

Cynnwys Gwirfoddolwyr –

Gall Tîm Gwirfoddoli CGGC eich cefnogi chi a’ch sefydliad i gynnwys a rheoli gwirfoddolwyr yn ddiogel ac yn effeithiol. Gallwn hybu eich cyfleoedd gwirfoddoli, yn ogystal â dod o hyd i wirfoddolwyr posib sydd wedi dangos diddordeb, a’u cyfeirio atoch chi. Hefyd gallwn eich helpu chi gydag unrhyw bolisïau a gweithdrefnau fydd arnoch eu hangen.

Edrychwch ar ein tudalen Recriwtio Gwirfoddolwyr i gael rhagor o wybodaeth am ein gwasanaethau cefnogi.  

Cyfarfod y Tîm

Ceri Jones,
Swyddog Datblygu Gwirfoddolwyr

Helo Ceri ydw i,

Fe wnes i benderfynu newid gyrfa yn haf 2008. Ar y pryd roeddwn i’n Swyddog Cyllid, heb unrhyw ryngweithio â phobl a gan fy mod i eisiau gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl, fe wnes i chwilio am sefydliad fyddai’n fy helpu i i gyflawni hyn. Fe wnes i ddechrau gweithio i CGGC ar gontract chwe mis i ddechrau gyda’r tîm Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Roeddwn i’n ffodus wedyn i gael cynnig swydd yn y Tîm Gwirfoddoli ac ar ôl hyfforddi a dysgu yn y swydd, rydw i bellach yn Swyddog Datblygu Gwirfoddolwyr.        

Mae stori yma! Os gwelwch chi gontract tymor byr, gallai arwain at ragor o waith. Roeddwn i’n lwcus bod fy un i wedi gwneud, a 12 mlynedd yn ddiweddarach rydw i’n dal i weithio i CGGC. Wrth weithio i’r Tîm Gwirfoddoli, rydw i wedi helpu llawer o bobl i ddechrau ar eu siwrnai wirfoddoli. Dyma’n union beth oeddwn i eisiau ei gyflawni a gweld sut maen nhw’n elwa nawr, sut mae gwirfoddoli’n cefnogi eu lles, mae’r cyfan yn rhoi llawer iawn o foddhad i mi. Mae’n wych gweld gwirfoddolwyr yn magu hunan-barch eto, a phwrpas a hyder ynddyn nhw eu hunain. Mae rhai wedi bod yn ddigon ffodus i gael cynnig cyflogaeth o ganlyniad i wirfoddoli. Mae fy nghydweithiwr Donna Jones yn esiampl ragorol o hyn. Fi wnaeth ei chyfarfod hi i ddechrau i gael sgwrs am wirfoddoli, ac fe ddechreuodd hi yn ei rôl gyda CGGC wythnos yn ddiweddarach!

Mae cymaint o bobl sydd ddim yn gwybod am fanteision niferus gwirfoddoli, a hefyd am y cyfleoedd gwirfoddoli amrywiol sydd ar gael. Os ydych chi’n meddwl y byddech chi’n gallu elwa, cofiwch gysylltu.

Manylion Cysylltu:
ebost- Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
ffôn- 01492 523842

Donna Jones,
Swyddog Datblygu Gwirfoddolwyr

Helo! Donna ydw i,

Rydw i’n Swyddog Datblygu Gwirfoddolwyr rhan amser yma yn CGGC, ond fe wnes i ddechrau ym mis Medi 2014 yn wreiddiol fel gwirfoddolwr. Roeddwn i wedi cael fy nghyfeirio at CGGC gan fy nhiwtor yng Ngholeg Llandrillo, gan fy mod i eisiau profiad o waith swyddfa, i ychwanegu at fy CV yn y gobaith o gael cyflogaeth gyda thâl yn y diwedd. Roeddwn i’n gwirfoddoli am fy rhesymau fy hun ond roedd y boddhad yn llawer mwy na’r disgwyliadau. Cyfarfod pobl newydd, ffrindiau newydd, gwella lles, hwb i fy hyder a fy hunan-barch a mwynhau strwythur a gwirfoddoli mewn tîm – dim ond rhai o’r manteision! Roeddwn i’n ffodus bod fy ngwirfoddoli i wedi arwain at gael cynnig cyflogaeth gyda thâl ac ym mis Mawrth 2016 fe wnes i ddechrau yn fy rôl fel Swyddog Datblygu Gwirfoddolwyr.

Ar ôl cael profiad uniongyrchol o fanteision gwirfoddoli, rydw i wir yn credu yn y mwynhad a’r ymdeimlad o bwrpas rydych chi’n ei gael, ac er bod ein swyddfa ni ar gau ar hyn o bryd, rydyn ni’n dal i weithredu fel arfer. Os ydych chi’n ystyried gwirfoddoli, rydw i’n edrych ymlaen at sgwrs dros y ffôn neu ar e-bost gyda chi, i weld sut gallwch chi gymryd rhan, elwa o’r manteision i chi’ch hun a rhoi yn ôl i’ch cymuned leol ar yr un pryd.

Manylion Cysylltu:
ebost- Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
ffôn- 01492 523848

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397