Newyddion da i Grwpiau Gwirfoddol Lleol

ydyn ni’n gwybod bod codi arian yn ymdrech gyson i grwpiau cymunedol ledled Conwy. Mae Loto Lwcus wedi cael ei sefydlu i helpu sefydliadau a chlybiau lleol i godi arian y mae ei wir angen. Gan weithio gyda Gatherwell Cyf., rydyn ni wedi sefydlu'r loteri...

Parhau i Ddarllen

Newyddion Lles

HAFAN NEWYDDION PRESGRIPSIYNU CYMDEITHASOL RHWYDWAITH LLES CYSYLLTU NEWYDDION LLES Gweithio gyda’n gilydd i ddiogelu...

Parhau i Ddarllen

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397