RWE Dyfodol Disglair Grymuso Cymunedau

Ydych chi erioed wedi meddwl sut mae prosiectau ynni adnewyddadwy yn cefnogi datblygiad cymunedol lleol? Darganfyddwch sut mae RWE a CCGC yn grymuso cymunedau lleol. Nid yw’n ymwneud â chyllid yn unig; mae'n ymwneud â chefnogi dyfodol mwy disglair i bawb

 

Darllenwch y stori llawn yma

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397