Darpariaeth Gwasanaeth Dwyieithog

Gall eich sefydliad elwa o weithio’n ddwyieithog:

  • Hybu cydraddoldeb a chael eich adnabod fel esiampl arfer da
  • Cynyddu eich proffil cyhoeddus
  • Ehangu cefnogaeth ariannol ac ymarferol i’ch gwaith
  • Cryfhau eich apêl i wirfoddolwyr a staff dwyiethog
  • Cynnig gwasanaethau a gweithgareddau mwy effeithiol i siaradwyr Cymraeg

Mae yna help a chefnogaeth ar gael:

Hoffwn dynnu eich sylw at wasanaeth  Comisiynydd y Gymraeg ar gyfer sefydliadau trydydd sector a sector preifat.

www.comisiynyddygymraeg.org/hybu

 

Menter Iaith Conwy

Mudiadau lleol yw Mentrau Iaith, sy’n rhoi cymorth i gymunedau i gynyddu ac ehangu’r defnydd o’r iaith Gymraeg. Mae Menter Iaith yn gweithio ar draws un sir fel arfer, ac yn adlewyrchu awydd pobl leol i wneud mwy o ddefnydd o’r iaith.

Cysylltwch:

Y Sgwâr, Llanrwst, LL26 0LD

Ffôn: (01492) 642357

Ebost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Wefan: https://miconwy.cymru/

For community translation services please contact Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

Helo Blod

Dyma'r lle i gael cyngor ar sut mae defnyddio mwy o Gymraeg yn dy fusnes neu elusen a chyfieithiadau hefyd.

Fel arall, gall Helo Blod gyfieithu hyd at 500 gair i’r Gymraeg, bob mis, am ddim i dy fusnes

https://businesswales.gov.wales/heloblod/cy/helo-blod

 

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397