Dyfarniadau Cyllido

 • Prosiect Wedi'i Ariannu Cronfa Fferm Wynt Coedwig Clocaenog

  Mudiad / Organisation

  Prosiect / Project

  Dyddiad / Date

  Swm y cyllid / Amount funded

  Clwb Pel-droed Ieuenctid Llanrwst

  Prynu / Purchase Ride-on lawn Tractor

  Rhag – 20 / Dec - 20

  £5,599.00

  Cyngor Cymuned Llanferres Community Council

  Datblygu’r parc chwarae a’r berllan / Development of the Park and Orchard area

  Rhag – 20 / Dec - 20

  £18,476.00

  Neuadd y Plwyf Llannefydd Parish Hall

  Adnewyddu’r neuadd / Refurbishment of the hall

  Rhag – 20 / Dec - 20

  £105,858.14

  Clwb Pel-droed Tref Dinbych / Denbigh Town Football Club

  Gosod system ddraenio a gosod arwyneb chwarae glaswellt yn ei le / Installation of Drainage system and replacement of grass playing surface

  Rhag – 20 / Dec -20

  £79,877.31

  Y Ty Gwyrdd Ltd

  Siop diwastraff, gweithy, caffi / Zero waste shop, workshop and café

  Rhag – 20 / Dec –20

  £6,352.00

  Baby Basics Dyffryn Clwyd

  Nwyddau anghenrheidiol i famau beichiog / Essential goods for expectant mothers

  Maw -21 / Mar -21

  £9,867.30

  CRhA Cerrigydrudion PTA

  Lloches bren / Wooden Gazebo

  Maw – 21 / Mar -21

  £9,540.00

  Grwp Adfer Cloc Rhuthun / Ruthin Clock Restoration Committee

  Cam 1 gwaith adfer y cloc / Restoration of the clock Phase 1

  Maw – 21 / Mar - 21

  £3,753.02

  OPRA Cymru

  Opera I Blant / Children’s Opera – March ap Meirchion

  Maw – 21 / Mar - 21

  £3,800.00

  Clwb Rygbi Dinbych / Denbigh Rugby Club

  Cam 2 – Llifoleadau y cae hyfforddi / Phase 2 – training pitch floodlights

  Maw – 21 / Mar – 21

  £9,500.00

  Ruthin Artisan Markets CIC

  Market Gazebos

  Maw – 21 / Mar – 21

  £9,899.33

  Clwb Pel-droed Cerrigydrudion Football Club

  Offer I’r clwb / Equipment

  Maw – 21 / Mar – 21

  £4,891.15

  Grwp Bwyd a Diod Bryniau Clwyd / Clwydian Range Food & Drink Group

  ACE Bwyd a Diod / ACE Food and Drink

  Maw – 21 / Mar -21

  £24,000.00

  Ysgol Bro Gwydir

  Offer antur ardal tu allan / Outdoor adventure course

  Maw – 21 / Mar - 21

  £10,000.00

  Clwb Nofio Rhuthun / Ruthin Swimming Club

  Adnewyddu bblociau deifio / Replacement of diving blocks

  Maw – 21 / Mar – 21

  £4,888.80

  Canolfan Gymunedol Llanbedr Dyffryn Clwyd Village Hall

  Adnewyddu y system wresogi / Replacement of Heating System

  Maw – 21 / Mar – 21

  £6,736.00

  Gŵyl Ddramâu’r Odyn

  Dramau newydd i’w gŵyl leol / New Drama’s for the local festival

  Maw – 21 / Mar – 21

  £6,020.00

  Cymdeithas Hanes Llandyrnog & Llangwyfan History Society

  Cysylltu ein gorffenol gyda’n presenol / Connecting our past to our present

  Maw – 21 / Mar – 21

  £9,509.40

  Clwb Pel-droed Rhuthun / Ruthin Town Football Club

  Llifoleadau / Floodlights

  Maw – 21 / Mar – 21

  £98,057.15

  Cylch Meithrin Maesywaen

  Ardal tu allan y lleoliad newydd / New premises outside area

  Maw – 21 / Mar – 21

  £12,795.00

 • Prosiect Wedi'i Ariannu Cofid-19 Cronfa Fferm Wynt Coedwig Clocaenog

  Mudiad / Organisation

  Prosiect / Project

  Dyddiad / Date

  Swm y cyllid / Amount funded

  Llangollen Town Council

  Foodbank

  01.04.20

  £5,000.00

  G2G CIC

  PPE  3D printing

  06.04.20

  £2,788.00

  S Denbs Community Partnership

  Community support initiative

  08.04.20

  £4,940.00

  Hope House / Ty Gobaith

  Child Cuddle Blanket

  09.04.20

  £5,000.00

  Welsh Hearts

  Defibrillators

  14.04.20

  £5,000.00

  Denbigh Forget me not

  Denbigh Forget me not project

  15.04.20

  £4,980.00

  Antur Cae Cymro Village Association

  Siop y Llan Clawddnewydd

  21.04.20

  £4,550.00

  Llandegla Community Shop

  Community Shop Llandegla

  22.04.20

  £4,815.60

  Shelter Cymru

  Supporting homeless community

  29.04.20

  £3,000.00

  Denbigh Youth Project

  1-2-1 support / food

  05.05.20

  £1,860.00

  Ysgol Dyffryn Conwy

  PPE for local / community settings

  15.05.20

  £1,400.00

  Tenovus

  Covid 19 support for cancer sufferers

  11.06.20

  £5,000.00

  Homestart Cymru Denbighshire

  Support

  05.10.20

  £5,000.00

  St Kentigern

  Tills for 2 shops

  09.10.20

  £5,000.00

  Menter Bro Cernyw

  Cleaning products

  09.10.20

  £483.00

  Llandegla Café

  Tables, Chairs, Painting

  12.11.20

  £4,990.00

  Antur Cae Cymro

  Marquee, heating, uniform

  06.01.21

  £5,000.00

  Capel Saron

  Signs

  12.11.20

  £144.00

  Cylch Meithrin Clocaenog

  Running Costs

  11.12.20

  £1,275.00

  Canolfan Uwchaled

  Cleaning materials

  16.12.20

  £2,103.09

  Ymlaen Rhuthun

  Wellbeing concert - virtual

  11.12.20

  £1,900.00

  Deafblind

  Don’t Hang up project

  24.02.21

  £5,000.00

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

 • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
 • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397