Dyfarniadau Cyllido

 • Prosiect Wedi'i Ariannu Cronfa Fferm Wynt Coedwig Clocaenog

  Mudiad / Organisation

  Prosiect / Project

  Dyddiad / Date

  Swm y cyllid / Amount funded

  Clwb Pel-droed Ieuenctid Llanrwst

  Prynu / Purchase Ride-on lawn Tractor

  Rhag – 20 / Dec - 20

  £5,599.00

  Cyngor Cymuned Llanferres Community Council

  Datblygu’r parc chwarae a’r berllan / Development of the Park and Orchard area

  Rhag – 20 / Dec - 20

  £18,476.00

  Neuadd y Plwyf Llannefydd Parish Hall

  Adnewyddu’r neuadd / Refurbishment of the hall

  Rhag – 20 / Dec - 20

  £105,858.14

  Clwb Pel-droed Tref Dinbych / Denbigh Town Football Club

  Gosod system ddraenio a gosod arwyneb chwarae glaswellt yn ei le / Installation of Drainage system and replacement of grass playing surface

  Rhag – 20 / Dec -20

  £79,877.31

  Y Ty Gwyrdd Ltd

  Siop diwastraff, gweithy, caffi / Zero waste shop, workshop and café

  Rhag – 20 / Dec –20

  £6,352.00

  Baby Basics Dyffryn Clwyd

  Nwyddau anghenrheidiol i famau beichiog / Essential goods for expectant mothers

  Maw -21 / Mar -21

  £9,867.30

  Grwp Adfer Cloc Rhuthun / Ruthin Clock Restoration Committee

  Cam 1 gwaith adfer y cloc / Restoration of the clock Phase 1

  Maw – 21 / Mar - 21

  £3,753.02

  OPRA Cymru

  Opera I Blant / Children’s Opera – March ap Meirchion

  Maw – 21 / Mar - 21

  £3,800.00

  Clwb Rygbi Dinbych / Denbigh Rugby Club

  Cam 2 – Llifoleadau y cae hyfforddi / Phase 2 – training pitch floodlights

  Maw – 21 / Mar – 21

  £9,500.00

  Ruthin Artisan Markets CIC

  Market Gazebos

  Maw – 21 / Mar – 21

  £9,899.33

  Clwb Pel-droed Cerrigydrudion Football Club

  Offer I’r clwb / Equipment

  Maw – 21 / Mar – 21

  £4,891.15

  Grwp Bwyd a Diod Bryniau Clwyd / Clwydian Range Food & Drink Group

  ACE Bwyd a Diod / ACE Food and Drink

  Maw – 21 / Mar -21

  £24,000.00

  Ysgol Bro Gwydir

  Offer antur ardal tu allan / Outdoor adventure course

  Maw – 21 / Mar - 21

  £10,000.00

  Clwb Nofio Rhuthun / Ruthin Swimming Club

  Adnewyddu bblociau deifio / Replacement of diving blocks

  Maw – 21 / Mar – 21

  £4,888.80

  Canolfan Gymunedol Llanbedr Dyffryn Clwyd Village Hall

  Adnewyddu y system wresogi / Replacement of Heating System

  Maw – 21 / Mar – 21

  £6,736.00

  Gŵyl Ddramâu’r Odyn

  Dramau newydd i’w gŵyl leol / New Drama’s for the local festival

  Maw – 21 / Mar – 21

  £6,020.00

  Cymdeithas Hanes Llandyrnog & Llangwyfan History Society

  Cysylltu ein gorffenol gyda’n presenol / Connecting our past to our present

  Maw – 21 / Mar – 21

  £9,509.40

  Clwb Pel-droed Rhuthun / Ruthin Town Football Club

  Llifoleadau / Floodlights

  Maw – 21 / Mar – 21

  £98,057.15

  Nerth dy Ben Cyfres o bodlediadau / Series of podcasts

  Gorff – 21 / July – 21

  £9,780.00
  Cadwrch Curiadau / Keep the Beats Defibrillators – Llyn Brenig, Llyn Alwen, Cyffylliog, Bontuchel a Llanrhaeadr Gorff – 21 / July – 21 £12,384.60

  The Denbigh Workshop

  Ysgol haf Celfyddydau I bawb / ARTS for all summer school Gorff – 21 / July – 21

  £6,000.00

  Drosi Bikes Beicio bob dydd / Everyday cycle Gorff – 21 / July – 21 £7,094.99
  Gwyl Rhuthun Offer prosiect cynaliadwyedd / Equipment for their sustainability project Gorff – 21 / July – 21 £9,977.78
  Ruthin Panto Society Microffonau / Microphones Gorff – 21 / July – 21 £9,935.61
  Ty Gobaith Gweithiwr allweddol I gefnogi teuluoedd / Key worker to support families Gorff – 21 / July – 21 £9,954.00
  Ysgol Dyffryn Conwy Swyddog Digidol Cymunedol – Y Dyfodol Digidol / Community Digital Officer – The digital future Gorff – 21 / July – 21 £70,658.59
  Denbigh Cricket Club Rhwydi a gorchuddion / Nets and covers Gorff – 21 / July – 21 £18,768.00
  Golygfa Gwydyr Pwmp gwresogi ‘Air Source’ / Air source heat pump Gorff – 21 / July – 21 £3,000.00
  Cylch Meithrin Llandderfel a Sarnau Datblygu ardal tu allan a thaflunydd / Develop the outside area and projector

  Gorff – 21 / July – 21

  £8,414.41
 • Prosiect Wedi'i Ariannu Cofid-19 Cronfa Fferm Wynt Coedwig Clocaenog

  Mudiad / Organisation

  Prosiect / Project

  Dyddiad / Date

  Swm y cyllid / Amount funded

  Llangollen Town Council

  Banc Bwyd / Foodbank

  Ebr – 20 / Apr - 20

  £5,000.00

  G2G CIC

  Argraffu 3D PPE / PPE  3D printing

  Ebr – 20 / Apr - 20

  £2,788.00

  S Denbs Community Partnership

  Menter cefnofi’r gymuned / Community support initiative

  Ebr – 20 / Apr - 20

  £4,940.00

  Hope House / Ty Gobaith

  Blanced cwtch i blant / Child Cuddle Blanket

  Ebr – 20 / Apr - 20

  £5,000.00

  Welsh Hearts

  Defibrillators

  Ebr – 20 / Apr - 20

  £5,000.00

  Denbigh Forget me not

  PPE a deunyddiau hanfodol / PPE & essentials

  Ebr – 20 / Apr - 20

  £4,980.00

  Antur Cae Cymro Village Association

  Cefnogaeth gymunedol / Community support

  Ebr – 20 / Apr - 20

  £4,550.00

  Llandegla Community Shop

  Cefnogaeth gymunedol / Community support

  Ebr – 20 / Apr - 20

  £4,815.60

  Shelter Cymru

  Cefnogi’r gymuned di-gartref / Supporting homeless community

  Ebr – 20 / Apr - 20

  £3,000.00

  Denbigh Youth Project

  Cefnogaeth 1 i 1 a bwyd / 1-2-1 support & food

  Mai – 20 / May - 20

  £1,860.00

  Ysgol Dyffryn Conwy

  PPE ar gyfer mudiadau lleol a chymunedol / PPE for local community settings

  Mai – 20 / May - 20

  £1,400.00

  Tenovus

  Cefnogaeth Covid-19 I’r rhai sydd yn dioddef o gancr / Covid 19 support for cancer sufferers

  Meh – 20 / June - 20

  £5,000.00

  Homestart Cymru Denbighshire

  Cefnogaeth covid – 19 / Covid – 19 Support

  Hyd – 20 / Oct - 20

  £5,000.00

  St Kentigern

  Till newydd i 2 siop / Tills for 2 shops

  Hyd – 20 / Oct - 20

  £5,000.00

  Menter Bro Cernyw

  Deunyddiau glanhau / Cleaning products

  Hyd – 20 / Oct - 20

  £483.00

  Llandegla Café

  Byrddau, cadeiriau a pheintio / Tables, Chairs, Painting

  Tach – 20 / Nov - 20

  £4,990.00

  Antur Cae Cymro

  Pabell fawr, gwres a gwisg / Marquee, heating, uniform

  Tach - 20 / Nov - 20

  £5,000.00

  Capel Saron

  Arwyddion / Signs

  Tach – 20 / Nov - 20

  £144.00

  Cylch Meithrin Clocaenog

  Costau cynnal yn y lleoliad dros dro / Running Costs in the provisional setting

  Rhag – 20 / Dec - 20

  £1,275.00

  Canolfan Uwchaled

  Deunyddiau glanhau / Cleaning materials

  Rhag – 20 / Dec - 20

  £2,103.09

  Ymlaen Rhuthun

  Cyngerdd rhithiol – lles / Wellbeing concert - virtual

  Rhag – 20 / Dec - 20

  £1,900.00

  Deafblind

  Prosiect ‘paid a rhoi’r ffon I lawr / Don’t Hang up project

  Chwef – 21 / Feb – 21

  £5,000.00

  Ysgol Dyffryn Ial Datblygu ardal tu allan / Outside area development Mai – 21 / May - 21 £5,000.00
  Canolfan Dewi Sant Eryrys Ffenestri i awyru’r ganolfan / Windows for ventilation  Meh – 21 / June - 21 £3,846.00
  Youth Shedz Gweithdai ysgrifennu creadigol / Creative writing workshops Meh – 21 / June - 21 £4,800.00
  Ysgol Bro Cernyw Datblygu ardal tu allan / Outside area development Gorff – 21 / Jul - 21 £1,230.00
  Corwen Town Council Gweithdai lles I’r henoed / Elderly wellbeing workshops Gorff – 21 / Jul - 21 £2,460.00

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

 • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
 • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397