Astudiaethau Achos

Clwb Rygbi Rhuthun

Prosiect Dwylo Bach - Making Sense CIO

Clwb Bowlio Llandrillo

Canolfan Addysg Bro Aled

Cadwyn Clwyd

Clwb Pel-droed Cerrigydrudion

Tŷ Gobaith

Busnes Gwinllan y Dyffryn

Neuadd Bentref Trefnant

Urdd Gobaith Cymru - Yr Arddorfa

Slalom Gogledd Cymru

Clwb Pêl Droed Llannefydd

Busnes Wernog Wood

Grŵp Bwyd a Diod Bryniau Clwyd

Ysgol Pentrecelyn

Clwb Pêl Droed Dinbych

reSource CIC Dinbych

Yn ystod pandemig COVID-19, derbyniodd reSource CIC grant adfer covid-19 er mwyn eu cynorthwyo gyda'u costau rhedeg.

Clwb Nofio ‘Rays’ Rhuthun

3 bwrdd deifio newydd a silffoedd nofio ar y cefn gyfer y clwb.

Ysgol Dyffryn Conwy

PPE ar gyfer lleoliadau lleol / cymunedol

Partneriaeth Gymundedol De Sir Ddinbych

Menter Cefnogaeth Gymunedol

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397