Ymaelodu

Yn awyddus i ddod yn aelod o Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy?

Yn ystod y cyfnod digynsail a heriol parhaus yma, mae CGGC yma o hyd i’ch cefnogi chi a’ch sefydliad yn llawn. Er mwyn gwneud hyn, byddwn unwaith eto yn ildio ein ffioedd aelodaeth ar gyfer 2021/22 i sicrhau eich bod yn parhau i dderbyn ein gwybodaeth aelodaeth flaenoriaeth, a'r cyfarwyddyd a’r cyfleoedd cyllido, yn gwbl hwylus. 

Felly, yn syml, byddwn yn cario eich aelodaeth drosodd eto, ond rydym yn gofyn i chi anfon eich gwybodaeth gyswllt ddiweddaraf atom ni – fel bod y person cywir wedyn yn gallu rhaeadru’r wybodaeth i bobl eraill yn briodol – a hefyd fel ein bod yn gallu tynnu gyda’n gilydd a chefnogi defnyddwyr ein gwasanaeth hyd eithaf ein gallu.  

Anfonwn ein dymuniadau gorau un atoch chi i gyd gan dîm CGGC – daliwch ati i gymryd ofal a chadwch yn ddiogel.

Hoffwn eich gwahodd i fod yn aelod o Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy (CGGC) yw'r Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Lleol ar gyfer y Sir.

Mae manteision dod yn aelod yn cynnwys y gwasanaethau canlynol AM DDIM:

 • Blaenoriaethu Gwasanaeth Gwybodaeth Ariannu, gan gynnwys ymgysylltu 1 i 1 â chyllidwyr.
 • Mynediad am ddim at gronfa ddata unigryw, gynhwysfawr.
 • Hysbysebu eich holl ddigwyddiadau a swyddi gwag drwy ein systemau cyfryngau cymdeithasol
 • Adnoddau sy'n gallu cefnogi eich gweithgareddau, e.e. gazebo, potiau pwmp, system y P.A, (i enwi ond ychydig).
 • Mynediad at gyrsiau hyfforddi o safon.
 • Cylchgronau ac e-fwletinau rheolaidd.
 • Gwahoddiad i gyfarfod cyffredinol CGGC a hawliau pleidleisio.
 • Mynediad at rwydweithiau CGGC.  Cyfle i chi ymgysylltu â chydweithwyr mewn sefydliadau yn y trydydd sector, a dylanwadu ar gyrff staturory a chraffu ar wasanaethau cyhoeddus.
 • Cymorth i recriwtio a rheoli gwirfoddolwyr
 • Adolygu eich dogfennau a'ch polisïau llywodraethu (ar gais)

Mewngofnodi Aelodau.

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

 • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
 • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397