Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU - Cronfa Allweddol y Sector Gwirfoddol

CRONFA MEICRO YN ÔL AR AGOR - Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU - Cronfa Allweddol y Sector Gwirfoddol

Mae Cymorth Cymunedol a Gwirfoddol Conwy (CGGC) yn gweinyddu Cronfa Allweddol y Sector Gwirfoddol: cronfa o £800,000 ar gyfer grwpiau trydydd sector yng Nghonwy, a ariennir gan Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU.

Mae tanwariant yn y Gronfa Ficro. Mae ceisiadau bellach wedi ailagor ar gyfer grantiau o hyd at £1,999 ar sail y cyntaf i'r felin. Ni dderbynnir ceisiadau gan sefydliadau sydd eisoes wedi derbyn cyllid gan Gronfa Allweddol y Sector Gwirfoddol.

Mae Cronfa Allweddol y Sector Gwirfoddol wedi'i hanelu at brosiectau yng Nghonwy a fydd yn cefnogi cyflawni rhai o nodau Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU:

  • Prosiectau Gwirfoddoli Effeithiol a/neu Weithredu Cymdeithasol
  • Meithrin Capasiti a Chefnogaeth Seilwaith ar gyfer Grwpiau Lleol
  • Cynlluniau Ymgysylltu â'r Gymuned, Adfywio Lleol
  • Mesurau cymunedol i leihau costau byw
  • Astudiaethau Dichonoldeb Perthnasol

Rydym yn eich annog i gael sgwrs anffurfiol gyda swyddog grantiau CVSC cyn llenwi'ch cais. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â thîm grantiau'r CGGC ar Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. / 01492 523845.

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397