Bydd ceisiadau yn cau mewn:

Dydd
:
Awr
:
Munud
:
Eiliad

Mae'r Grant dan ArweiniMae'r Grant Dan Arweiniad Ieuenctid (Conwy) ar gau.

Bydd y Grant dan Arweiniad Ieuenctid Conwy yn cael ei weinyddu gan CGGC mewn cydweithrediad â WCVA a Llywodraeth Cymru. Mae'r cynllun wedi'i gynllunio er mwyn gallu clywed lleisiau arweinwyr ifanc ac mae'n cynnig cymorth ariannol i brosiectau llawr gwlad fydd yn cyfoethogi ein cymunedau. Rydyn ni am i chi roi hwb i'ch prosiectau a'ch gweithgareddau gwirfoddoli eich hun. P'un a yw'n mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd, cefnogi iechyd meddwl, neu'n sbarduno rhywfaint o gelf gymunedol, eich llwyfan chi yw - disgleiriwch!

Mae ceisiadau'n cael eu hadolygu'n drylwyr gan banel o unigolion ifanc 14-25 oed, gan sicrhau bod hanfod a dyheadau ieuenctid Conwy ar flaen y gad o ran gwneud penderfyniadau.

Rhaid i'r holl brosiectau gael eu cwblhau erbyn 28 Chwefror 2025 a bydd ceisiadau'n cau ddydd Gwener 21 Mehefin am 5pm.

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397