COVID-19 Gwirfoddoli a Grantiau Diweddariad

Emma Pugh o CGGC yn siarad gyda Radio Bayside am yr help y gall gwirfoddolwyr ei gynnig, a'r grantiau y gall grwpiau cymunedol ac elusennau wneud cais amdanynt fel ymateb i Bandemig Covid 19.

GRAWNDO YMA

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397