Dilynwch ni!
Er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf am ein holl newyddion a chynlluniau

Gyda’n gilydd gallwn gadw pobl yn ddiogel

Yn y cyfnod anodd hwn, mae'n bwysig ein bod i gyd yn gofalu am ein gilydd. Mae'n bwysig gwybod beth i'w wneud a phwy i gysylltu â nhw os ydych yn amau bod cyfaill, aelod o'r teulu neu gymydog mewn perygl o gael niwed, camdriniaeth neu esgeulustod. Mae gan Gymru hanes balch o edrych ar ôl ein...

Parhau i Ddarllen

Grant Cymorth Busnes Conwy

Covid 19 Cefnogaeth Ail-agor Fel rhan o grant cymorth busnes Conwy rydym wedi cyflwyno grant cymorth Covid 19. Cronfa gyfyngedig yw hon i ddarparu grant dewisol sy'n cefnogi busnesau Conwy i ailagor yn ddiogel ac yn unol â chanllawiau'r llywodraeth

Parhau i Ddarllen

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397