Dathlu Gwirfoddoli yng Nghonwy dydd Gwener 4ydd Rhagfyr

Dewch i Ymuno â ni ddydd Gwener 4ydd Rhagfyr, 10 am tan hanner dydd ar Zoom ar gyfer ein Digwyddiad Dathlu Gwirfoddoli yng Nghonwy! Dathlu cyfraniadau gwerthfawr ein gwirfoddolwyr a'n sefydliadau  Clywed am ddetholiad o enghreifftiau o sut mae rhai sefydliadau wedi addasu eu harferion yn...

Parhau i Ddarllen

Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr (IiV) Essentials

Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr (IiV) – teclyn newydd am ddim i helpu sicrhau bod gwirfoddolwyr yn cael y profiad gorau posibl Ar draws y DU, mae teclyn newydd am ddim ar gael er mwyn helpu i sicrhau fod eich gwirfoddolwyr yn cael y profiad gorau posibl ac yn llwyddo i wneud y gwahaniaeth mwyaf i’r...

Parhau i Ddarllen

Canllawiau gwirfoddoli mewn lleoliadau gofal cymdeithasol

Datblygwyd canllawiau ar wirfoddoli mewn lleoliadau gofal cymdeithasol ar y cyd gan CGGC, Gofal Cymdeithasol Cymru ac Arolygiaeth Gofal Cymru. Mae’r canllawiau yn darparu gwybodaeth am egwyddorion cyffredinol gwirfoddoli ar gyfer staff sy’n rheoli gwirfoddolwyr ym maes gofal cymdeithasol, neu sy’n...

Parhau i Ddarllen

Cymorth i sefydliadau – recriwtio a rheoli gwirfoddolwyr

Cofrestrwch eich cyfle gwirfoddoli/swydd wag gyda ni! Gall Gwirfoddoli CGGC helpu eich sefydliad i recriwtio gwirfoddolwyr.  Ar hyn o bryd, mae dros 100 o sefydliadau gwirfoddol wedi cofrestru eu cyfleoedd gwirfoddoli gyda ni, fel y gallwn eu cefnogi i recriwtio gwirfoddolwyr addas. Sut mae’n...

Parhau i Ddarllen

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397