Coronafeirws (COVID-19)

Diogelu Cymru: cael y ddau frechlyn, a’r brechlyn atgyfnerthu mae’n fwy diogel y tu allan na dan do os oes gyda chi symptomau, dylech hunanynysu a chymryd prawf PCR gwisgwch orchudd wyneb

Parhau i Ddarllen

Gwybodaeth newydd am newidiadau Covid-19

Mae’r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi dweud: “Gyda niferoedd cynyddol o bobl yn cael eu brechu ac yn cael hwb a diolch i waith caled ac ymdrechion pawb ledled Cymru, rydym yn hyderus bod cyfraddau coronafeirws yn gostwng a gallwn edrych ymlaen at...

Parhau i Ddarllen

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397