Cynllun Grantiau Bach CGI y Trydydd Sector (elfen Pobl Hŷn a Gofalwyr)

Gwelwch fanylion am Gynllun Grantiau Bach Trydydd Sector CGI - elfen Pobl Hŷn a Gofalwyr - sy'n cael ei reoli gan CVSC.

Mae'r cyllid hwn ar gael ar gyfer prosiectau a gwasanaethau a ddarperir i bobl hŷn a gofalwyr. Gellir dod o hyd i ragor o fanylion yn y canllawiau.

Am help neu gyngor, cysylltwch â Neil Pringle/Aled Roberts

Ffôn:     01492 523845/856

E-bost:  Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Third Sector Small Grants Intermediate Care Fund W

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Rd, Bae Colwyn LL29 7TG

  • Cwmni Cyfyngedig trwy Warant: 3867751
  • Rhif Elusen Cofrestredig: 1151397